0

Όροι Χρήσης

PRIME PRODUCTS LTD ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

 Αυτή η σελίδα θα σας δώσει πληροφορίες σχετικά με τα Προϊόντα της Prime Industrial και τους νομικούς όρους και προϋποθέσεις (Όροι) για τους οποίους πουλάμε οποιοδήποτε από τα προϊόντα (Προϊόντα) που αναφέρονται στον ιστότοπό μας (Ο ιστότοπός μας) σε εσάς.

Εμείς, οι Διαχειριστές αυτού του Ιστότοπου, το παρέχουμε ως δημόσια υπηρεσία στους χρήστες μας.

Διαβάστε προσεκτικά τους ακόλουθους βασικούς κανόνες που διέπουν τη χρήση του ιστότοπου από εσάς. Λάβετε υπόψη ότι η χρήση της Ιστοσελίδας από εσάς αποτελεί την άνευ όρων συμφωνία σας να ακολουθείτε και να δεσμεύεστε από αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης. Εάν εσείς (ο "Χρήστης") δεν συμφωνείτε με αυτούς, μην χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο, παρέχετε υλικό στον Ιστότοπο ή κατεβάστε οποιοδήποτε υλικό από αυτόν.

Οι χειριστές διατηρούν το δικαίωμα να ενημερώσουν ή να τροποποιήσουν αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση προς τον Χρήστη. Η χρήση της Ιστοσελίδας από εσάς μετά από οποιαδήποτε τέτοια αλλαγή αποτελεί την ανεπιφύλακτη συμφωνία σας να ακολουθήσετε και να δεσμευτείτε από αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις όπως έχουν αλλάξει. Για αυτόν τον λόγο, σας συνιστούμε να διαβάσετε αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης όποτε χρησιμοποιείτε τον Ιστότοπο.

Αυτοί οι Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης ισχύουν για τη χρήση της Ιστοσελίδας και δεν επεκτείνονται σε συνδεδεμένους ιστότοπους τρίτων. Αυτοί οι Όροι και Προϋποθέσεις και η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων μας, οι οποίες ενσωματώνονται στο παρόν με παραπομπή, περιέχουν ολόκληρη τη συμφωνία (η «Συμφωνία») μεταξύ εσάς και των Διαχειριστών σε σχέση με τον Ιστότοπο. Τα δικαιώματα που δεν παραχωρούνται ρητά εδώ διατηρούνται. 

1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

 

          1.1 Ο παρών ιστότοπος είναι ιδιοκτησία της PRIME PRODUCTS LTD, μιας εταιρείας εγγεγραμμένης στον Πειραιά με την έδρα μας στην οδό Δ. Μουτσοπούλου 90, Πειραιάς 18541, Ελλάδα. Ο αριθμός ΦΠΑ μας είναι EL998740232. Η PRIME PRODUCTS LTD είναι πιστοποιημένο σύμφωνα με τα πρότυπα διαχείρισης ποιότητας ISO: 9001: 2015 και ελέγχεται τακτικά από αναγνωρισμένους και σεβαστούς εξωτερικούς κοινοποιημένους οργανισμούς όπως το Bureau Veritas.

2. ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ

                      Ο ιστότοπος www.primeindustrial.gr καθώς και όλο το περιεχόμενο, είτε πρόκειται για κείμενο, εικόνες, λογότυπα, γραφικά, βίντεο, φωτογραφίες, διάταξη ή οποιοδήποτε άλλο διακριτικό στοιχείο, αποτελεί ιδιοκτησία ή τρίτου μέρους που έχει παραχωρήσει  στην PRIME PRODUCTS LTD το δικαίωμα χρήσης ή / και διανομής. Αυτό το σύνολο αποτελούσε έργο όπως ορίζεται από τον Κώδικα Πνευματικής Ιδιοκτησίας και, από την άποψη αυτή, προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα και οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας αναγνωρίζεται από αυτούς σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους.

  Ο παρών ιστότοπος και όλο το περιεχόμενό του μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο με προηγούμενη εξουσιοδότηση. Απαγορεύεται επίσημα οποιαδήποτε τροποποίηση, αναπαράσταση και αναπαραγωγή εν όλο ή εν μέρει, για χρήση εκτός από ιδιωτική. Αυτή η απαγόρευση ισχύει ανεξάρτητα από το μέσο, τη διαδικασία αναπαραγωγής, αναπαράστασης ή και τροποποίησης και ανεξάρτητα από τη διάρκεια.

 

3. ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΜΕ ΑΛΛΑ ΥΛΙΚΑ

 

Ο Ιστότοπος μπορεί να περιέχει συνδέσμους προς ιστότοπους που ανήκουν ή λειτουργούν από ανεξάρτητα τρίτα μέρη. Αυτοί οι σύνδεσμοι παρέχονται μόνο για τη δική σας ευκολία και αναφορά. Δεν ελέγχουμε τέτοιους ιστότοπους και, επομένως, δεν είμαστε υπεύθυνοι για οποιοδήποτε περιεχόμενο δημοσιεύτηκε σε αυτούς τους ιστότοπους. Το γεγονός ότι οι Διαχειριστές προσφέρουν τέτοιου είδους συνδέσμους δεν πρέπει να ερμηνευθούν με κανέναν τρόπο ως έγκριση, εξουσιοδότηση ή χορηγία αυτού του ιστότοπου, του περιεχομένου του ή των εταιρειών ή προϊόντων που αναφέρονται σε αυτόν, και οι Διαχειριστές διατηρούν το δικαίωμα να σημειώσουν την έλλειψη συνεργασίας, χορηγία ή έγκριση στον Ιστότοπο. Εάν αποφασίσετε να αποκτήσετε πρόσβαση σε οποιονδήποτε από τους ιστότοπους τρίτων που συνδέονται με τον Ιστότοπο, το κάνετε αυτό με δική σας ευθύνη. Επειδή ορισμένοι ιστότοποι χρησιμοποιούν αυτοματοποιημένα αποτελέσματα αναζήτησης ή σας συνδέουν με άλλο τρόπο σε ιστότοπους που περιέχουν πληροφορίες που ενδέχεται να θεωρηθούν ακατάλληλες ή προσβλητικές, οι χειριστές δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για την ακρίβεια, τη συμμόρφωση με τα πνευματικά δικαιώματα, τη νομιμότητα ή την αξιοπρέπεια του υλικού που περιέχεται σε ιστότοπους τρίτων και εσείς παραιτήστε αμετάκλητα από οποιαδήποτε αξίωση εναντίον μας σχετικά με αυτούς τους ιστότοπους.

 

 

4. ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ & ΠΡΟΪΟΝΤΑ

 

   4.1 Η PRIME PRODUCTS LTD δεσμεύεται για την πληρότητα και την εγκυρότητα των πληροφοριών που παρέχονται στον ιστότοπο primeindustrial.gr, τόσο ως προς την ύπαρξη των ουσιωδών χαρακτηριστικών που περιγράφονται κατά περίπτωση για κάθε προϊόν που έχει, καθώς και την ακρίβεια των δεδομένων που αφορούν τις παρεχόμενες υπηρεσίες, από το ηλεκτρονικό κατάστημα της PRIME PRODUCTS LTD, υπό την επιφύλαξη τυχόν τεχνικών λαθών, τα οποία έχουν ξεφύγει από την προσοχή ή έχουν προκύψει ακούσια ή λόγω οποιασδήποτε διακοπής του ιστότοπου λόγω ανωτέρας βίας.

 

4.2 Οι εικόνες των Προϊόντων στον ιστότοπό μας είναι μόνο για επεξηγηματικούς σκοπούς. Τα προϊόντα σας ενδέχεται να διαφέρουν από αυτές τις εικόνες. Παρόλο που έχουμε καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να είμαστε όσο το δυνατόν ακριβέστεροι, όλα τα μεγέθη, βάρη, χωρητικότητα, διαστάσεις και μετρήσεις που αναφέρονται στον ιστότοπό μας είναι μόνο ενδεικτικά. Η συσκευασία των Προϊόντων μπορεί να διαφέρει από αυτήν που εμφανίζεται στις εικόνες στον ιστότοπό μας.

 

5. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Η εταιρεία μας εγγυάται την έγκαιρη ενημέρωση των τελικών καταναλωτών σχετικά με τη μη διαθεσιμότητα τους. Το ηλεκτρονικό κατάστημα της PRIME PRODUCTS LTD δεν ευθύνεται για τυχόν τεχνικά προβλήματα που ενδέχεται να προκύψουν στους χρήστες όταν προσπαθούν να αποκτήσουν πρόσβαση στον ιστότοπο και κατά τη διάρκεια αυτής και σχετίζονται με τη λειτουργία ή τη συμβατότητα της δικής τους υποδομής με τη χρήση της ιστοσελίδας. Η PRIME PRODUCTS LTD δεν έχει καμία ευθύνη για πράξεις ή παραλείψεις τρίτων και ιδιαίτερα για μη εξουσιοδοτημένες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή / και υπηρεσίες ή / και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτής.

Σε καμία περίπτωση δεν θα ευθύνεται για εσάς, που προκύπτει από ή σε σχέση με τη Συναλλαγή για:

 

(α) Οποιαδήποτε απώλεια κερδών, πωλήσεων, επιχειρήσεων ή εσόδων

(β) Απώλεια ή καταστροφή δεδομένων, πληροφοριών ή λογισμικού

(γ) Απώλεια επιχειρηματικής ευκαιρίας

(δ) Απώλεια των προβλεπόμενων εξοικονομήσεων

(ε) Απώλεια καλής θέλησης

(στ) Οποιαδήποτε έμμεση ή επακόλουθη απώλεια. 

7. ΑΓΟΡΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

 

       7.1 Η PRIME PRODUCTS LTD καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να παρέχει υπηρεσίες υψηλής ποιότητας. Ωστόσο, δεν μπορούν να αποκλειστούν περιπτώσεις σφαλμάτων στις τιμές και δευτερεύοντα προϊόντα και δεν είναι εγγυημένο ότι δεν θα υπάρξει διακοπή λειτουργίας του ιστότοπου ή "ανθρώπινα" σφάλματα κατά την ενημέρωση, αναφέροντας την τιμή ενός προϊόντος. Για την ασφάλεια και την αποτελεσματικότητα των αγορών σας, σας καλούμε αν διαπιστώσετε ότι ένα προϊόν προσφέρεται σε ασυνήθιστα χαμηλή ή υψηλή τιμή σε σχέση με την αγοραία αξία του, προτού προχωρήσετε στην παραγγελία του, επικοινωνήστε με το Τμήμα Εξυπηρέτησης Πελατών στο 216 0017150 ή μέσω email.

7.2 Η τιμή ενός Προϊόντος είναι σε Ευρώ, περιλαμβάνει ΦΠΑ (όπου ισχύει) στην ισχύουσα τρέχουσα τιμή που χρεώνεται στην Ελλάδα προς το παρόν. Ωστόσο, εάν ο συντελεστής ΦΠΑ αλλάξει μεταξύ της ημερομηνίας της παραγγελίας σας και της ημερομηνίας παράδοσης, θα προσαρμόσουμε τον ΦΠΑ που πληρώνετε, εκτός εάν έχετε ήδη πληρώσει πλήρως τα Προϊόντα πριν από την έναρξη ισχύος της αλλαγής ΦΠΑ.

7.3 Μετά την εγγραφή της παραγγελίας σας, θα λάβετε ένα e-mail που θα αναφέρει τις λεπτομέρειες της παραγγελίας σας. Μετά την επεξεργασία της παραγγελίας από το ηλεκτρονικό τμήμα αγορών της PRIME PRODUCTS LTD, θα λάβετε το δεύτερο e-mail επιβεβαίωσης με τα προϊόντα που θα σας αποσταλούν. Από αυτό το σημείο συνάπτεται η σύμβαση μεταξύ μας.

7.4 Σε περίπτωση που η παραγγελία σας εκκρεμεί, θα σας αποσταλεί ένα αντίστοιχο e-mail. Εναλλακτικά, θα επικοινωνήσουμε μαζί σας στα τηλέφωνα που μας έχετε δώσει κατά την εγγραφή ή την εγγραφή της παραγγελίας στον ιστότοπό μας.

 

8. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΡΡΗΤΟ

8.1 Η PRIME PRODUCTS LTD αναγνωρίζει τη σημασία του ζητήματος της ασφάλειας των Προσωπικών σας Δεδομένων καθώς και των ηλεκτρονικών σας συναλλαγών και λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα, με τις πιο σύγχρονες και προηγμένες μεθόδους, προκειμένου να διασφαλίσει τη μέγιστη δυνατή ασφάλεια σας. Όλες οι πληροφορίες που σχετίζονται με τα προσωπικά σας στοιχεία και τις συναλλαγές σας είναι ασφαλείς και εμπιστευτικές.

8.2 Όταν επισκέπτεστε τις σελίδες του primeindustrial.gr, ενδέχεται να σας ζητηθεί να δηλώσετε τα προσωπικά σας στοιχεία που σας αφορούν (όνομα, επώνυμο, διεύθυνση e-mail, διεύθυνση αποστολής κ.λπ.) κατά κανόνα για την επεξεργασία των παραγγελιών σας ή σε εμάς παρέχουμε τις υπηρεσίες μας. Τυχόν προσωπικά δεδομένα που δηλώνετε οπουδήποτε στις σελίδες και τις υπηρεσίες του ιστότοπου διατηρούνται αποκλειστικά για λόγους που αφορούν τις συναλλαγές σας με εμάς, τη βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών και τη διασφάλιση της λειτουργίας της αντίστοιχης υπηρεσίας και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν από οποιονδήποτε τρίτο συμβαλλόμενο μέρος (εκτός εάν προβλέπεται από το νόμο μόνο στις αρμόδιες αρχές). Μπορείτε να αγοράσετε προϊόντα από τον ιστότοπό μας μόνο εάν είστε τουλάχιστον 18 ετών.

 9. ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

9.1 Σε περίπτωση αγοράς που πραγματοποιείτε, μπορείτε να επιστρέψετε ένα προϊόν εάν μας ειδοποιήσετε γραπτώς μέσω του email workwear@primeindustrial.gr, εντός 30 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του προϊόντος από εσάς ή από τρίτο μέρος που δηλώνετε. Σε περίπτωση που παραγγείλετε μια παρτίδα προϊόντων, η προθεσμία ξεκινά τη στιγμή που θα λάβετε το τελευταίο προϊόν της παρτίδας ή με την ολοκλήρωση της τελευταίας παράδοσης σε περίπτωση περιοδικών παροχών. Με την άσκηση της ανάληψης είστε υποχρεωμένοι να μας επιστρέψετε το προϊόν στην αρχική του εξαιρετική κατάσταση (ως καινούργιο) στο οποίο παραδόθηκε και είμαστε υποχρεωμένοι να σας επιστρέψουμε τυχόν ποσά που μας έχετε πληρώσει χρησιμοποιώντας τη μέθοδο πληρωμής που έχετε επέλεξε να μας πληρώσει το τίμημα.

 

9.2 Σε περίπτωση που έχετε πληρώσει με κάρτα πληρωμής, η επιστροφή χρημάτων πραγματοποιείται αφού λάβουμε και ελέγξουμε τα προϊόντα. Στη συνέχεια προχωρούμε αμέσως στην παραγγελία στον εκδότη της κάρτας και δεν είμαστε υπεύθυνοι για τυχόν καθυστερήσεις στην πίστωση της τιμής σε εσάς που δεν οφείλονται σε εμάς.

9.3 Σε κάθε περίπτωση, τα προϊόντα που θέλετε να επιστρέψετε πρέπει να συνοδεύονται από τα απαραίτητα νομικά έγγραφα και αποδείξεις.

9.4 Τα έξοδα αποστολής για την επιστροφή της παραγγελίας βαρύνουν τον πελάτη.

9.4 Ενδεικτικά, δεν έχετε δικαίωμα άσκησης απόσυρσης σε προϊόντα όπως ωτοβύσματα, μάσκες, ωτοασπίδες, φίλτρα.

9.5 Τα έξοδα αποστολής που καταβάλλονται για την αποστολή της παραγγελίας δεν επιστρέφονται.

 

10. ΠΛΗΡΩΜΗ

10.1 Πληρωμή με χρεωστική ή πιστωτική κάρτα. Το ηλεκτρονικό κατάστημα της PRIME PRODUCTS LTD δέχεται όλες τις πιστωτικές κάρτες Visa και MasterCard. Οι συναλλαγές σας στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα προστατεύονται από ηλεκτρονικά συστήματα ασφαλείας. Κατά την παράδοση πρέπει να είστε παρών κατά την παραλαβή της παραγγελίας σας με την κάρτα και το αναγνωριστικό σας. Δεν επιτρέπεται η λήψη της παραγγελίας από τρίτο μέρος που εμφανίζει την πιστωτική κάρτα και επιθυμεί να πληρώσει για εσάς. Σε περίπτωση που η παραγγελία γίνει στα δεδομένα και για λογαριασμό μιας εταιρείας, τότε η κάρτα που χρησιμοποιείτε πρέπει να είναι εταιρική. Δηλαδή, να έχει εκδοθεί στα δεδομένα της αντίστοιχης εταιρείας. Κατά την παραλαβή της παραγγελίας, ο κάτοχος της επαγγελματικής κάρτας πρέπει επίσης να είναι παρών, μαζί με την κάρτα και την ταυτότητά του. Όλες οι πληρωμές που πραγματοποιούνται χρησιμοποιώντας την κάρτα υποβάλλονται σε επεξεργασία μέσω της πλατφόρμας ηλεκτρονικών πληρωμών του "Alpha e-Commerce" της Alpha Bank και χρησιμοποιεί κρυπτογράφηση πρωτοκόλλου κρυπτογράφησης TLS 1.1 με 128-bit (Secure Sockets Layer - SSL). Η κρυπτογράφηση είναι ένας τρόπος κωδικοποίησης των πληροφοριών έως ότου φτάσει στον παραλήπτη, ο οποίος θα μπορεί να τις αποκωδικοποιήσει χρησιμοποιώντας το κατάλληλο κλειδί.

 

 

10.2 Πληρωμή μέσω PayPal. Επιλέγοντας το PayPal ως τρόπο πληρωμής σας, μεταφέρεστε αυτόματα στη σελίδα PayPal για να ολοκληρώσετε τη συναλλαγή και να πληρώσετε την παραγγελία. Το PayPal είναι ο πιο γνωστός, ασφαλής και αξιόπιστος ενδιάμεσος για διαδικτυακές συναλλαγές.

10.3 Πληρωμή μέσω τραπεζικού εμβάσματος. Στείλτε μας το αντίγραφο της τραπεζικής εντολής πληρωμής μέσω email με τον  αριθμό της παραγγελίας σας, ώστε η αναγνώριση να μπορεί να γίνει εύκολα και γρήγορα. Μόλις λάβουμε το αντίγραφο της τραπεζικής εντολής πληρωμής, προωθούμε την παραγγελία σας.

  

Τράπεζα

                             Iban

Alpha Bank

GR9801401250125002320007334

Eurobank

GR4202604320000250200292033

Piraeus

GR9601715660006566108676995

 

 

 

14. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ

Ορισμένα από τα Προϊόντα που πουλάμε σε εσάς συνοδεύονται από εγγύηση κατασκευαστή. Για λεπτομέρειες σχετικά με τους ισχύοντες όρους και προϋποθέσεις, ανατρέξτε στην εγγύηση του κατασκευαστή που παρέχεται με τα προϊόντα.

 

8. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ

Σε περίπτωση αγορών που πραγματοποιείτε εξ αποστάσεως (π.χ. μέσω Διαδικτύου), μπορείτε να επιστρέψετε ένα προϊόν και θα πληρώσουμε το τίμημα εάν μας ειδοποιήσετε εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του προϊόντος από εσάς ή από τρίτο μέρος που δηλώνετε. Σε περίπτωση που παραγγείλετε μια παρτίδα προϊόντων, η προθεσμία ξεκινά τη στιγμή που θα λάβετε το τελευταίο προϊόν της παρτίδας ή με την ολοκλήρωση της τελευταίας παράδοσης σε περίπτωση περιοδικών παροχών. Με την άσκηση της απόσυρσης είστε υποχρεωμένοι να μας επιστρέψετε το προϊόν στην αρχική του άριστη κατάσταση (όπως καινούργιο) στο οποίο παραδόθηκε σε εσάς ή να μας παράσχετε σαφή και αδιαμφισβήτητη απόδειξη ότι το έχετε στείλει με ασφάλεια εντός 14 ημερολογιακών ημερών από την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης από εσάς και εντός της ίδιας προθεσμίας είμαστε υποχρεωμένοι να σας επιστρέψουμε τυχόν ποσά που μας έχετε πληρώσει χρησιμοποιώντας τη μέθοδο πληρωμής που έχετε επιλέξει να μας πληρώσετε το τίμημα. Σε περίπτωση που έχετε πληρώσει με κάρτα πληρωμής, προχωράμε αμέσως στην παραγγελία στον εκδότη της κάρτας και δεν είμαστε υπεύθυνοι για τυχόν καθυστερήσεις στην πίστωση της τιμής σε εσάς που δεν οφείλονται σε εμάς.

 

15. ΠΑΡΑΔΟΣΗ

15.1 Τα είδη που βρίσκονται σε απόθεμα θα αποσταλούν την επόμενη εργάσιμη ημέρα της παραγγελίας, εάν παραγγελθούν πριν από τις 14:00 (τοπική ώρα στην Ελλάδα από Δευτέρα-Πέμπτη) και οι χρόνοι παράδοσης (μόνο για την Ελλάδα) θα είναι περίπου 1-3 εργάσιμες ημέρες.

15.2 Παρόλο που έχουμε εκτεταμένο απόθεμα, μπορεί να υπάρχουν κάποια είδη που δεν είναι διαθέσιμα λόγω ποσοτήτων ή άλλως. Σε αυτήν την περίπτωση θα σας ενημερώσουμε για την κατάσταση της παραγγελίας σας. Δεν αποστέλλουμε παραγγελίες το Σάββατο, την Κυριακή ή τις αργίες.

15.3 Η εταιρεία έχει το δικαίωμα να τροποποιεί τους τρόπους, τους όρους και τις τιμές αποστολής κατά βούληση και χωρίς να υποχρεούται προηγούμενη ειδοποίηση για να ενημερώνει τους υποψήφιους πελάτες της για αυτές τις αλλαγές με την αναθεώρηση αυτών των όρων χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος.

15.4 Η εταιρεία δεν είναι υπεύθυνη για καθυστερήσεις που θα συμβούν λόγω της εταιρείας μεταφορών ή για λόγους ανωτέρας βίας.

 

16. ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗ

16.1 Παραδίδουμε σε διεθνή προορισμό. Ωστόσο, υπάρχουν περιορισμοί σε ορισμένα προϊόντα για ορισμένους διεθνείς προορισμούς παράδοσης, οπότε ανατρέξτε προσεκτικά στις πληροφορίες αυτής της σελίδας προτού παραγγείλετε προϊόντα.

16.2 Εάν παραγγείλετε προϊόντα από τον ιστότοπό μας για παράδοση σε έναν από τους διεθνείς προορισμούς παράδοσης, η παραγγελία σας ενδέχεται να υπόκειται σε εισαγωγικούς δασμούς και φόρους που εφαρμόζονται όταν η παράδοση φτάσει σε αυτόν τον προορισμό. Λάβετε υπόψη ότι δεν έχουμε κανέναν έλεγχο επί αυτών των χρεώσεων και δεν μπορούμε να προβλέψουμε το ποσό τους.

16.3 Θα είστε υπεύθυνοι για την πληρωμή τέτοιων εισαγωγικών δασμών και φόρων. Παρακαλούμε επικοινωνήστε με το τοπικό τελωνείο για περισσότερες πληροφορίες πριν κάνετε την παραγγελία σας.

16.4 Πρέπει να συμμορφώνεστε με όλους τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς της  χώρας για την οποία προορίζονται τα Προϊόντα. Δεν θα είμαστε υπεύθυνοι εάν παραβιάσετε οποιοδήποτε τέτοιο νόμο.

 

17. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ

PRIME PRODUCTS LTD δίνει ιδιαίτερη σημασία στην εξυπηρέτηση των αναγκών των καταναλωτών και στην επίλυση τυχόν προβλημάτων που έχουν από τις συναλλαγές τους μαζί μας. Ωστόσο, σε περίπτωση που δεν είμαστε σε θέση να επιλύσουμε πλήρως τυχόν προβλήματα που έχετε και πιστεύετε ότι σε οποιοδήποτε βαθμό παραβιάζεται οποιοδήποτε από τα δικαιώματά σας στις συναλλαγές μας, μπορείτε να επιδιώξετε να επιλύσετε τυχόν διαφορές χρησιμοποιώντας την πλατφόρμα επίλυσης ηλεκτρονικών διαφορών (ADR) όπως προβλέπεται στο άρθρο 14 του κανονισμού 524/2013. Στο ADR μπορείτε να υποβάλετε οποιαδήποτε διαφορά που ενδέχεται να πρέπει να επιλύσετε. Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Καταναλωτών της Ελλάδας έχει οριστεί ως εθνικό σημείο επαφής για την ΕΕΔ στην Ελλάδα, πληροφορίες για τις οποίες μπορείτε επίσης να βρείτε στη διεύθυνση ec.europa.eu/odr. Μπορείτε επίσης να επικοινωνήσετε με τον Διαμεσολαβητή Καταναλωτών (www.synigoroskatanaloti.gr). Τα παραπάνω δεν περιορίζουν σε τίποτα τα δικαιώματα που εσείς και εμείς πρέπει να καταφύγουμε στα αρμόδια δικαστήρια.

 

18. ΑΛΛΟΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

18.1 Η από μέρους σας χρήση του ιστότοπού μας διέπεται από τους Όρους Χρήσης της Ιστοσελίδας. Αφιερώστε λίγο χρόνο για να τα διαβάσετε, καθώς περιλαμβάνουν σημαντικούς όρους που ισχύουν για εσάς.

18.2 Χρησιμοποιούμε μόνο τα προσωπικά σας στοιχεία σύμφωνα με την Πολιτική απορρήτου μας. Αφιερώστε λίγο χρόνο για να διαβάσετε τους όρους που περιλαμβάνονται σε αυτήν την πολιτική, καθώς περιλαμβάνουν σημαντικούς όρους που ισχύουν για εσάς.

18.3 Αυτοί οι Όροι και Προϋποθέσεις μαζί με την πολιτική απορρήτου μας, την παραγγελία σας και την αποδοχή μας καθορίζουν το σύνολο της συμφωνίας μας σχετικά με την προμήθεια των αγαθών από εμάς. Τίποτα από οποιοδήποτε πρόσωπο πωλήσεων εκ μέρους μας δεν πρέπει να νοείται ως παραλλαγή αυτών των όρων και προϋποθέσεων ή ως εξουσιοδοτημένη παράσταση σχετικά με τη φύση ή την ποιότητα οποιωνδήποτε αγαθών προσφέρονται προς πώληση από εμάς. Εκτός από απάτη ή δόλια εσφαλμένη παρουσίαση, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για οποιαδήποτε αναπαράσταση αυτή είναι αναληθής ή παραπλανητική.